De betekenis achter Chinese getallen

一二三!123 

Eén van de eerste dingen die we leren bij een nieuwe taal zijn de getallen. In de Chinese taal hebben deze cijfers een rijke culturele geschiedenis. Het Chinese getal schrift zijn net als de karakters gebaseerd op ideogrammen (een grafisch teken dat een symbolische, letterlijke betekenis heeft) 

Chinese getallen en telsysteem  

Om het niet te moeilijk te maken, behandelt dit artikel slechts de getallen 1-10. Met deze basiskennis ben je al in staat te tellen tot en met 99! In de tabel hieronder zie je de getallen in zowel Chinese karakters als pinyin:  

Nummer  Chinees karakter   Pinyin 
0  /  Líng 
1     
2    èr 
3    Sān 
4     
5    Wǔ 
6    Liù 
7     
8     
9    J 
10    Shí 

Het Chinese telsysteem staat bekend om de logische opbouw, in vergelijking met veel andere talen, heeft het namelijk geen andere benaming voor tientallen. Ook woorden als elf, twaalf, dertien en veertien kennen geen directe vertaling in het Chinees, maar worden gevormd doormiddel van de getallen 1 tot en met 10.  In het Chinees kunnen de getallen vanaf 10 ook wel gezien worden als sommen. Dit klinkt misschien erg wiskundig, maar eigenlijk valt het best mee. Zie hieronder een paar voorbeelden! 

11=10+1 十一          15=10+5 十五          19=10+9 十九 

20=2*10 二十        23=2*10+3 二十三       28=2*10+8 二十八 

36=3*10+6 三十六      57=5*10+7 五十七     66=6*10+6 六十六 

Dubbele betekenis van de Chinese getallen 

Een ander interessant onderdeel van de Chinese getallen is hun klank of pinyin. In China hebben veel cijfers een extra betekenis, dit heeft alles te maken met de uitspraak. Door de klanken in de Chinese taal ontstaan er homofonen (woorden die in uitspraak overeenkomen). Dit is met name het geval bij eenlettergrepige woorden. Daarom hebben sommige Chinese cijfers “dubbele betekenissen” die verband houden met hun uitspraak. 

Ongeluksgetallen  

Net als in westerse landen heeft ook het Chinees zijn geluks- en ongeluksgetallen. Door de een gezien als bijgeloof, is dit voor de ander een reden om bijvoorbeeld een bepaald telefoon- of huisnummer te vermijden. Zo is de klank van het getal vier  ”, met name in gesproken taal, te verwarren met het woord  ” wat dood betekent. Het getal vier wordt dan ook zoveel mogelijk vermeden in de Chinese cultuur. Sommige Chinese gebouwen slaan deze verdieping zelfs over en gaan meteen van 3 naar 5. Je kan dit vergelijken met het getal 13 in Nederland. Dit getal kan in China ook als ongelukkig worden beschouwd, 1+3 is namelijk gelijk aan 4.  

Geluksgetallen  

Daarentegen worden de getallen 8 en 6 gezien als de grote geluk brengers. 6  liù” klinkt hetzelfde als Liū” wat vloeibaar of soepel betekend, en is dan ook een erg populair getal in het bedrijfsleven. In de hoop dat de zaken soepel zullen verlopen. Kijk dus niet raar op als je het “duivelse” getal 666 gebruikt ziet worden als iets positiefs! 

Het cijfer 8  “” lijkt bij uitspraak erg op het Chinese woord voor  ” rijkdom/voorspoed en is hiermee erg gewild. Hoe vaker de acht voorkomt hoe beter, zo werd onlangs een Chinees telefoonnummer met vijf achten verkocht voor zo’n $300.000. En wist je dat de Olympische spelen in Beijing plaatsvonden op 08-08-2008 om precies 20:08:08 uur! 

Hoewel getallen het eerste zijn dat velen van ons leren, is het begrijpen van niet alleen de letterlijke vertaling, maar ook de symbolische betekenis belangrijk om ze toe te kunnen passen in ons dagelijks leven. Cijfers zijn onmisbaar. Bedenk maar eens hoe belangrijk het is om leeftijd, tijd en datums uit te drukken, evenals telefoonwachtwoorden, streepjescodes en gegevens. Leer meer over dit onderwerp door onze Instagram-pagina te volgen! 

Menu